Psihoterapia este un proces complex de asistență psihologică ce constă în reechilibrarea unică , irepetabilă. De aceea, tratamentul, necesar fiecărei persoane în parte, trebuie să fie individualizat, conform cu natura ei intimă cât şi cu manifestarea specifică a dezechilibrului pe care îl prezintă la un moment dat.restructurarea personalității, precum și în diminuarea sau eliminarea unor simptome. În cadrul procesului psihoterapeutic sunt utilizate metode, tehnici și acțiuni specifice. Fiecare fiinţă umană are o structură unică.

PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA2

Psihoterapia poate fi privită și ca o relație interpersonală între client și psihoterapeut, relație menită să investigheze și să înțeleagă natura conflictelor psihice ale clientului, în scopul de a le corecta și de a-l elibera pe acesta de suferință. Suferința psihică se poate manifesta sub forma unor atitudini, sentimente, emoții, tipuri de comportamente sau simptome, care provoacă tulburări individului și de care acesta dorește să se elibereze. 

 Obiectivul major al psihoterapiei constă în a produce modificări în sfera personalității individului, modificări care il vor ajuta pe acesta să realizeze o adaptare mai eficientă și mai stabilă la mediu. Abordarea integrativă a psihoterapiei are intenția declarată de a privi ființa umana în complexitatea ei, plecând de la conceptul corp-minte-spirit, unificând, din punct de vedere conceptual și metodologic-tehnic, orientări psihoterapeutice variate, ce construiesc o strategie psihoterapeutică centrată și adaptată nevoilor clientului.

 Psihoterapia integrativă analizează persoana la nivelurile functionării afective, comportamental- cognitive, spirituale și corporale, aducând în practica psihoterapeutică o abordare care afirmă valoarea fiecărui individ prin armonizarea profundă a minții și corpului, precum și schimbarea profundă a stilului de viață nepotrivit, stil care a determinat dezechilibrul responsabil de suferința clientului.

 Psihoterapia este CONFIDENȚIALĂ! Informaţiile furnizate de pacient în cadrul psihoterapiei sunt confidenţiale pentru a asigura securitatea şi confortul pacientului. În situaţii excepţionale, precum situaţiile în care siguranţa pacientului sau a altei persoane este pusă în pericol, psihoterapeutul va comunica pacientului necesitatea transmiterii unor informaţii către medicul de familie, psihiatru sau alte persoane implicate în viaţa pacientului. Informaţiile pe care psihoteraputul le are nu sunt transmise niciodată fară respectarea protocolului de informare a pacientului cu privire la informaţiile care trebuie communicate!